مدیریت و چارت سازمانی

شرکت مهندسی ساختمانی آرتین بنیان به عنوان سازمانی توانمند در زمینه طراحی ، تامین ، ساخت و نصب انواع سازه های فلزی صنعتی مرتبط در بخش های نیرو ، نفت و گاز، پتروشیمی و کارخانجات معدنی وسایر صنایع و سازه های فلزی ساختمانی در بازارهای داخلی و خارجی فعالیت می نماید .

         آرتین بنیان در مسیر تحقق چشم انداز خود، با بهره گیری حداکثر از دانش و تجربه و توانمندی منابع داخلی حرکتی سازنده و همسو را برای شتاب بخشیدن به برآورده شدن خواسته ها و انتظارات تمامی ذینفعان و افزایش سطح رضایت ایشان ساماندهی نموده است . این سازمان در راستای تبعیت از قوانین و الزامات فنی ، کیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای ضمن تعهد به بهبود مستمر و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و جراحات و بیماری های ناشی از فعالیتهای خود ، رئوس خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه را براساس استانداردهایISO 14001:2004 و ISO 9001:2008  وOHSAS 18001:2007  به شرح ذیل اعلام می دارد :

۱-   بهبود کیفی محصولات و خدمات مطابق با خواسته مشتریان در چارچوب زمانی تعیین شده

۲-    تلاش درجهت کاهش پیامدهای زیست محیطی وبهبود استفاده ازمواد خام ، منابع طبیعی وانرژی

۳-   تلاش درجهت کاهش ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفه ای

۴-   توان افزایی و ارتقاء سطح شایستگی منابع انسانی در راستای افزایش اثربخشی

۵-   بهبود زیرساختها و مکانیزمهای ارتباطی و مشارکتی برای تمامی ذینفعان

۶-   بهره گیری ازسیستم های مدیریتی یکپارچه وفناوریهای نوین اطلاعاتی به منظوربهبود مستمرفرآیندهای سازمان

ازتمامی کارکنان انتظار می رود درجهت درک و اعمال این خط مشی و دستیابی به اهداف مرتبط باآن حداکثر تلاش خویش را به کارگیرند. خط مشی و اهداف درجلسات بازنگری مدیریت مورد توجه و بازنگری قرار گرفته و عملکرد سازمان درقبال آن بررسی خواهد شد . 

chart