حادثه خونین در سفارت اوکراین در مادرید

پلیس اسپانیا درباره انفجار در سفارت اوکراین اعلام کرد که عامل این انفجار بر اساس اطلاعات اولیه، بسته انفجاری مشکوک بوده است.


انفجار زمانی به وقوع پیوست که یکی از کارکنان سفارت اقدام به باز کردن این بسته کرد و با جراحات جزئی روبرو شد.


منابع آگاه به خبرگزاری افه اسپانیا گفتند که این بسته برای سفیر بود اما از دستگاه اسکن عبور داده نشد و توسط مامور امنیتی در باغ سفارت باز شد.


 پلیس اسپانیا پروتکل مقابله با تروریسم خود را فعال و مناطق اطراف را تخلیه کرده است.

Source Article from https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3921794