پیش بینی کاهش قیمت و صادرات سنگ آهن استرالیا-۱۰/۰۱/۱۳۹۳

مرکز خدمات فولاد ایران- مراجع دولتی استرالیا پیش بینی کرده اند قیمت سنگ آهن و میزان صادرات استرالیا در سال جاری از برآوردهای قبلی کمتر باشد.

در این گزارش اعلام شده قیمت سنگ آهن استرالیا سال ۲۰۱۴ حدود ۱۱۰ دلار هر تن فوب و سال ۲۰۱۵ معادل ۱۰۳ دلار هر تن فوب خواهد شد. همچنین پیش بینی شده صادرات سنگ آهن استرالیا سال ۲۰۱۵ از ۶۵۰ میلیون تن برآورد قبلی به ۶۳۱ میلیون تن برسد.

از طرفی در سال جاری صادرات سنگ آهن استرالیا با پیش بینی رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل ۶۸۷ میلیون تن خواهد بود.