پتروشیمی جم – پروژه OLEFIN

اجرای عملیات سیویل، فنداسیون های تجهیزات، سـازه ها، ساختمان ها، پایپ رک ها، خطوط لوله زیرزمینی و محوطه سازی بزرگترین واحد OLEFIN در جهان  به این شرکت ابلاغ شد .

 

عملیات اجرائی این پروژه عبارت بودند از :

۱. پایپ رک ها

۲. سازه های متفرقه

•ساختمان آنالایزر
•ساختمان کمپرسور شلتر
OLEFIN OLEFIN 1 OLEFIN 4
OLEFIN 2 OLEFIN 3 OLEFIN 5