کارخانه گندله سازی اردکان

این پروژه شامل :

اجرای کارهای فلزی شامل استراکچر، ساختمانهای صنعتی، انبار ها، سالن تعمیرگاه و ساختمان های اداری

1 (1) 1 DSC06346
1 (15) DSC06288 DSCN0009