برج مسکونی صبا

این ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران بوده و در زمینی به مساحت حدود ۰۰۰ ۳ مترمربع و با زیر بنای حدود ۰۰۰ ۳۶ مترمربع در سی و یک طبقه شامل پنج طبقه پارکینگ، همکف  و بیست و پنج طبقه مسکونی احداث گردیده است .

اسکلت ساختمان فلزی با Plate Girder   ساخته شده از ورق و بصورت پیچ و مهره است که حول دو هسته برشی مرکزی قرار میگیرد . این هسته ها با ارتفاع حدود ۱۱۶ متر به روش قالب لغزنده توسط شرکت اجرا گردیده است . سقفها بتنی و به روش Composite   اجرا شده است .

3 4
DSC00975 Saba3