توسعه مجتمع سنگ آهن گل گهر

اجرای  سازه های فلزی طرح توسعه گل گهر با وزن تقریبی ۲۰۰۰ تن در مدت دو سال صورت گرفت .

سازه های اجرائی عبارتست از :

۱- ساختمان اصلی آسیاب خشک با وزن کل ۶۳۰ تن شامل

– ستونها به صورت Built -Up  به ارتفاع ۳۶ متر و به وزن ۲۳ تن
– تیرهای حمال جرثقیل به طول ۵۰ متر و به وزن ۱۸ تن بصورت یکپارچه
– رفترها و پرلین های سقف که در ارتفاع تقریبی ۴۰ متری از سطح زمین نصب میگردند.
– بادبند هائی از تیر آهن بال پهن شماره ۳۴۰ و بطول ۴۲ متر
– کلیه اتصالات پیچ و مهره ای شامل حدود ۵۵۰۰ عدد پیچ و مهره پر مقاومت

۲- سازه سیلوی مواد میانی شامل قسمت پایه و بدنه که تماما از فلز ST-52 ساخته شده است .

۳- گالری بالای سیلوی مواد میانی با شکل خرپائی که در ارتفاع ۳۰ متری از سطح زمین به سازه سیلوی مواد میانی نصب می گردد.

۴- سیلوی مواد تغذیه که در ارتفاع تقریبی ۳۰ متری اجرا گردیده است .

۵- سازه جابجا کننده مواد معدنی

۶- گالریهای انتقال مواد و پایپ راک ها شامل یک گالری به طول ۷۳ متر و به وزن ۶۵ تن متشکل از یک خرپای شش وجهی و گالری دیگر بطول ۵۰ متر با مقطع متغیر

۷- برج انتقال مواد

۸- سازه تغلیظ ، به وزن حدود ۳۵۰ تن متشکل از ستونهائی باارتفاع ۲۷ متر و تیر های جرثقیل ، رفترهای سقف ، بادبندیها و …

۹-پلاتفرمها ، پلکانهای اصلی و فرعی ، نوار نقاله های انتقال مواد با طول حداکثر ۳۱ متر ، گریتینگهای پوشش کف با وزن تقریبی ۱۲۰ تن

 

gol 1 gol 4 gol 6
gol 5 gol 2 gol 3