نقش چین در افغانستان سازنده خواهد بود؟

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفت: اگر حضور چین در مناسبات افغانستان به حل و فصل مسالمت آمیز درگیری ها کمک کند، می‌تواند موضوع مثبتی باشد.


«آنتونی بلینکن» با اشاره به مذاکرات اعضای این گروه با مقامات چین نیز گفت که احدی نمی خواهد شاهد تصرف کامل افغانستان توسط این گروه و بازسازی حکومت آنها باشد.


این در حالیست که وی به ویرانی های ناشی از گسترش خشونت ها در افغانستان در پی ۲۰ سال اشغالگری نیروهای اشغالگر خارجی به سرکردگی تروریست های آمریکایی در افغانستان اشاره ای نکرد.

Source Article from https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3785256