خوزستان خنک می شود

وی افزود: امروز هم وزش بادها در قسمت‌های غربی، جنوبی و مرکزی متوسط تا نسبتا شدید بعضا همراه با برخاستن گرد و غبار موقت پیش‌بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.


مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با  ۵۰.۷ و دزفول با ۲۴.۵ در جه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خوزستان گزارش شدند. در این مدت تغییرات دمای اهواز بین ۳۳  و  ۵۰.۴ درجه سانتیگراد در نوسان بود.

Source Article from https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3785252