پروژه PVC پتروشیمی اروند

اجرای عملیات سیویل و لوله کشی زیرزمینی ناحیه سه پروژه تولید PVC مجتمع پتروشیمی اروند واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی   قسمتهای مختلف این پروژه عبارتند از :

•کارهای استراکچر محوطه
• نصب پایپ رکهای فلزی
•ساختمان انبار مواد شیمیایی
 ALVAND1
 ALVAND3  ALVAND2
 ALVAND4