پتروشیمی جم – پروژه بوتادین و رستوران

اجرای کارهای ساختمانی و نصب تجهیزات مکانیک ، برق و ابزار دقیق و پیش راه اندازی واحد تولید بوتادین (BD) مجتمع پتروشیمی جم واقع در منطقه عسلویه

قسمت های مختلف این پروژه عبارتند از :

۱ –   ساختمانها

•ساختمان رستوران

۲ –  پایپ رک ها

۳ –  سازه های متفرقه

۴- استراکچرها

 

RESTURANT4 RESTURANT3 RESTURANT2