کارخانه فروکروم سبزوار

عملیات بتنی و اسکلت فلزی و کارهای ساختمانی و معماری مربوط به ساختمان اصلی تولید  (ساختمان کوره) ساختمان های ریخته گری , دانه بندی , بسته بندی , به انضمام ساختمان تاسیسات آبی و منابع آبی , موتور خانه مرکزی , تلمبه خانه و محوطه سازی

اجرای سازه های فلزی در طرح فروکروم سبزوار شامل بخشهای ذیل می باشد :

۱.  ساختمان کوره

•بزرگترین سوپر استراکچر صنعتی این پروژه با ارتفاع حدود ۴۰ متر و با وزن تقریبی ۷۸۰ تن که کلیه مقاطع ستونها ، تیرها و بادبند ها بصورت Built-Up ساخته شده است .

۲. ساختمان ریخته گری

•مساحت حدود ۱۸۰۰ متر مربع و با وزن تقریبی ۳۴۰ تن

۳. گالری ها

•سیستم انتقال مواد اولیه
شامل ۳۱۰ متر طول گالری و سازه نگهدارنده تسمه نقاله به وزن تقریبی ۳۰۰ تن
•  سیستم انتقال محصول
شامل ۲۵۰ متر طول گالری و سازه نگهدارنده تسمه نقاله به وزن تقریبی ۲۴۰ تن

۴. ساختمان سیلوی روزانه مواد اولیه

•مساحت زمین ۱۸۰ متر مربع ، کل زیربنا ۵۵۰ متر مربع ، ارتفاع سازه حدود ۲۲ متر و وزن تقریبی سازه ۱۵۰تن .

۵. ساختمان غبارگیر

• زیر بنای کل ۲۶۰۰ متر مربع در پنج طبقه ، سازه فلزی به ارتفاع ۲۶ متر و وزن ۲۵۰ تن .

۶. ساختمان خنک کننده

•زیربنای کل ۱۲۰۰ متر مربع در سه طبقه با سازه فلزی به ارتفاع ۲۲ متر و وزن ۱۰۰ تن .

۷. سالن های سرپوشیده

•انبار سرپوشیده مواد اولیه شامل ۲۸۸۰ متر مربع سالن سرپوشیده به وزن تقریبی ۱۶۰ تن .
•انبار محصولات شامل ۸۴۰ متر مربع سالن سرپوشیده به وزن تقریبی ۴۵ تن .
•کمپرسور خانه شامل ۳۵۰ متر مربع سالن سرپوشیده به وزن تقریبی ۲۵ تن .

۸. منبع آب هوائی

حجم منبع ۱۵۰ متر مکعب ، قطر آن ۷/۶ متر ، ارتفاع نصب ۳۱ متر ، وزن تقریبی ۶۲ تن

PICTURE_010 DSC00022 DSC00007
Picture 001 DSC00020 DSC00005