کارخانه آلومینیوم المهدی

پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی کارخانه آند سازی اسکلت فلزی ساختمان اصلی Green Mill

این سازه با توجه به استقرار انواع آسیاب و پرس ، سازه ای بسیار سنگین و بعلت عدم وجود بادبند در طراحی آن ، از جزئیات اجرائی پیچیده ای برخوردار بوده است . اجرای سازه فوق در مدت ۸ ماه انجام گردیده و مشخصات فنی آن به شرح ذیل میباشد :

•ابعاد سازه ۲۱×۳۹ متر و به ارتفاع ۴۸ متر میباشد که در ۱۱ طبقه به وزن ۲۰۰۰ تن از تیر ورق به ارتفاع جان تا ۱۵۰ سانتی متر با جان دوبله و ستونهای با مقطع مربع به ابعاد ۸۰×۸۰ سانتیمتر در کارگاه اسکلت فلزی این شرکت در تهران ساخته شده و جهت نصب به محل کارگاه واقع در بندر عباس حمل گردیده و نصب شده است .
•بخش دیگری از پروژه به وزن ۷۰۰ تن میباشد که از آن تعداد ۲۱ عدد سیلوی روزانه با مقطع غیر متقارن به وزن کلی ۲۲۰ تن و با ارتفاع ۱۸ متر ساخته شده و در طبقات مختلف هر کدام بر روی چهار Load Cell بصورت معلق نصب گردیده است.
almahdi 4 almahdi 6 almahdi 2
almahdi 3 almahdi 5 almahdi 1