ارتباط با ما


محل

آدرس

تلفن

نقشه

دفترمرکزی
تهران - سیدخندان - جلفانبش سیمرغ غربی - پلاک ۲ - مجتمع کیانا
۲۲۸۹۱۴۴۳
۲۲۸۹۱۳۰۷
 

 
View larger map

کارخانه ۱
شهرک صنعتی صفا دشت – انتهای بلوار فروردین – خیابان دهم غربی
۶۵۴۳۷۸۸۰-۵
 

 
View larger map

کارخانه ۲
شهرک صنعتی صفا دشت – بلوار فروردین – خیابان هفتم شرقی
   


View larger map